Cantilare

Tilburgs Vrouwenkamerkoor Cantilare is een ambitieus kamerkoor dat zich wil profileren met een goed niveau en een spannende programmering. Het heeft vrouwelijke leden in alle leeftijden, verdeeld over de drie stemsoorten sopraan, mezzo-sopraan en alt. Cantilare zingt een uitdagend repertoire. Wij streven ernaar om stukken uit te voeren die speciaal voor vrouwenkoren zijn gearrangeerd. Dit is veelal werk van hedendaagse componisten, maar uitstapjes naar andere periodes worden geenszins vermeden.

Groepsfoto Cantilare